Примери от практиката

Тук виждате практическото приложение на една съвременна технология за компютърно моделиране на удара. Тя решава една от най-трудните технически задачи - определяне мястото на удара и съответните действителни скорости преди него.


Четвърти случай

Страничен удар на два автомобила на кръстовище при наличие на мъгла и видимост 40 m.

3D анимация в реално време на удара получена чрез компютърно моделиране на пътно-климатичните условия, техническите параметри на двете превозни средства и тяхното натоварване по време на настъпването на ПТП.


Трети случай

Челен удар между лек автомобил "БМВ" и лек автомобил "Ваз 2105". Местоположението на двата автомобила след удара според компютърния модел, съвпада с местоположението им според протокола за оглед, което е сигурен признак за достоверността на модела.


3D анимация в реално време на удара получена чрез компютърно моделиране на пътно-климатичните условия, техническите параметри на двете превозни средства и тяхното натоварване по време на настъпването на ПТП.


Динамична скица на положението на двата автомобила.


Графика на скоростите на двата автомобила
след удара във функция на изминатото разстояние.


Момента на удара.


Втори случай

Заден удар между лек автомобил "Audi" и движещ се пред него лек автомобил "Волга ГАЗ 24" с прикачено ремарке. Ударът е настъпил при движение на автомобилите по магистрала "Тракия"


3D анимация в реално време на удара получена чрез компютърно моделиране на пътно-климатичните условия, техническите параметри на двете превозни средства и тяхното натоварване по време на настъпването на ПТП.


Динамична скица на положението на двата
автомобила след удара с интервал от 0,5 секунди.


Графика на скоростите на двата автомобила
след удара във функция на изминатото разстояние.


Последователни положения през 0,5 секунди.


Първи случай

Челен удар между два автомобила.


3D анимация в реално време на удара получена чрез компютърно моделиране на пътно-климатичните условия, техническите параметри на двете превозни средства и тяхното натоварване по време на настъпването на ПТП.


Положение на автомобилите в момента на удара
и в положението в което са се установили след удара.

© 2016 Всички права запазени.