Нашите предимства

Разработваните от нас експертизи се базират на най-съвременните изследвания и на собственият ни многогодишен практически опит при решаването на задачи възложени от
следствените органи, от съда или от частни лица.

Системно актуализираме прилаганите методики, разширяваме обхвата на различните бази от данни и обновяваме използваните технически средства за изследване на пътно-транспортни произшествия.

При необходимост от други специални знания, работим в тясно сътрудничество със съдебни лекари, физици, химици и др.

Оценка на щети

За точното определяне размера на причинени щети при ПТП, както и пазарна стойност на автомобили "втора употреба" прилагаме "Методика за оценка на машини и съоръжения", адаптирана за Р.България в съответствие с международните оценителски стандарти на Европейската група на
оценителите [TEGOVOFA] и международната комисия за оценка на материални
активи [TIAVSC].

© 2016 Всички права запазени.